De Karmel Vlamertinge

Afbeelding Bovenaan

Gebed tot O.L.Vrouw van Frezenberg

 


Maria, Moeder van God,
Moeder van de kerk.
Reeds ontelbare malen
toonde u in deze kapel,
dat u ‘ moeder’ bent.
Gij kent onze noden
reeds voor we ze uitspreken.
Gij leest ze in ons hart,
zoals elke moeder dat doet.
Heel uw leven was u de nederige
dienstmaagd van de Heer

Geef ons een sprankeltje van
uw geloof en levensmoed,
van uw bereidheid om
steeds ‘ja’ te zeggen aan het leven.
Op uw voorspraak te Kana
verrichtte uw Zoon zijn eerste wonder.
Verkrijg door uw machtige tussenkomst
de genade die wij zo dringend afsmeken.
Gij stond rechtop onder het kruis
als medeverlosseres.
Leer ons inzien dat ook ons lijden
vruchtbaar is en zin heeft
in Gods groot verlossingsplan met de mensen.

Moeder Maria,
sla op ons uw barmhartige ogen.
Trek ons aan in uw helderheid.
Doordrenk ons met zachtheid.
Leid ons op de weg van het eeuwig leven.
Toon u een Moeder voor onze zieken.
Bescherm onze kinderen en huisgezinnen.
Wees een licht voor allen die
naar de waarheid zoeken.
Help de noodlijdenden.
Blijf steeds onze vreugde
en onze voorspraak bij uw Zoon.
Amen.